Program

Pełny program konferencji pojawi się tutaj już wkrótce.

Tradycyjnie, w programie konferencji znajdzie się miejsce na warsztaty zaproszonych gości i organizacji. Podobnie jak w poprzedniej edycji planujemy sesję unconference, w trakcie której uczestnicy sami będą zgłaszali warsztaty oraz tematy do dyskusji.

Planujemy również sesje dedykowane referatom akademickim oraz sesję plakatową.

Szczególnie zapraszamy osoby interesujące się:

 • pedagogiką przygody  w edukacji formalnej i nieformalnej
 • przedszkolami i szkołami leśnymi
 • nurtami terapeutycznymi oraz socjoterapeutycznymi
 • wykorzystaniem sportu oraz rekreacji do wspierania rozwoju różnych grup wiekowych oraz zawodowych
 • edukacją przyrodniczą a outdoor education
 • edukacją i wychowaniem wspieranym turystyką kwalifikowaną
 • edukacją przyrodnicza w mieście
 • lasem jako środowiskiem do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem edukacji przygodą
 • aktywizacją dzieci miejskich do kontaktu z przyrodą
 • sail training/wychowanie morskie
 • ekspedycje i trekkingi
 • wykorzystaniem pedagogiki przygody w pracy z osobami o specjalnych potrzebach.
 • Wsparcie socjoterapii, pracy z niepełnosprawnymi
 • grami i grywalizacją dla edukacji i rozwoju
 • coachingiem oraz pracą z klientem biznesowym w metodyce experiential education