Pre-konferencja

Prekonferencja jest szczególnie ważnym wydarzeniem towarzyszącym „Edukacji Przygodą”. Jej celem jest integracja środowiska osób pracujących w nurcie experiential education oraz możliwość samodzielnego doświadczenia niektórych jej form.

W tej edycji zapraszamy na edukacyjną, teatralną grę fabularną (LARP) oraz późniejszą prelekcje dr Michała Mochockiego o wykorzystaniu tej niezwykłej formy edukacji. Co charakteryzuje edu-larpy?

  • gra toczy się w umownej, ograniczonej przestrzeni, zazwyczaj z użyciem rekwizytów i kostiumów,
  • uczestnicy przyjmują role fikcyjnych postaci zaangażowanych w konflikt fabularny którego rozwiązanie jest głównym elementem rozgrywki, każda postać ma pewien zasób informacji o genezie konfliktu i osobach/grupach w nim uczestniczących, każda otrzymuje też konkretne cele do osiągnięcia,
  • organizatorzy gry nakreślają zwykle tylko sytuację wyjściową, a dalszy przebieg konfliktu zależy od samodzielnie podejmowanych decyzji i działań graczy (negocjacji, podstępów, dedukcji, walki, gospodarowania zasobami i informacjami), z okazjonalnymi interwencjami koordynatorów,
  • organizatorzy zapewniają graczom dużą swobodę działania w dążeniu do celów, ograniczoną tylko rolą i względami bezpieczeństwa (np. kontakt fizyczny z drugim uczestnikiem jest zakazany lub obwarowany zastrzeżeniami).