Konferencja 2013

Rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji drugiej edycji konferencji. Na obecnym etapie poszukujemy środków finansowych na organizację tego przedsięwzięcia. W prawym górnym rogu strony mogą Państwo wziąć udział w sondzie na temat terminu drugiej edycji konferencji.