Dla prelegentów

Przewidujemy aż 4 formy aktywnego udział w konferencji!

 1. Wystąpienia naukowe (referat lub plakat)
 2. Poprowadzenie warsztatów
 3. Prezentacja w bloku wymiany doświadczeń
 4. Przestrzeń unconference

Wystąpienia naukowe

Obszary tematyczne wystąpień:

 • Propozycje odpowiedzi na pytanie jak w Polsce jest rozumiane i realizowane pojęcie outdoor education, adventure education?
 • Pedagogika przygody w Polsce i na świecie – badania porównawcze
 • Perspektywy badawcze dla pedagogiki przygody; teorie i metody prowadzenia badań w tym zakresie
 • Wyniki badań programów przygodowych wspierających wychowanie (w tym organizacji Ruchu Harcerskiego, YMCA, Outward Bound)
 • Wykorzystanie założeń pedagogiki przygody w edukacji ekologicznej – prace badawcze
 • Gry i grywalizacja – współczesne badania skuteczności, potencjał do wykorzystania w dydaktyce akademickiej
 • Rozwój idei edukacji leśnej w obszarze kształcenia formalnego i alternatywnego w Polsce
 • Projektowanie przeżyć (experience design) i ekonomia przeżyć (experience economy) w służbie Przygody
 • Nurty outdoor education i adventure education dla rozwoju osobowego oraz terapii.

Poprowadzenie warsztatów

Chcesz poprowadzić warsztat nawiązujący do tematyki konferencji? Serdecznie zapraszamy! Do wyboru masz blok warsztatowy 90 lub 180 minut! Prześlij nam swoją propozycję zawierającą: informacje o tematyce i formie przeprowadzenia warsztatu, preferowanego czasu (90/180 min), minimalnej i maksymalnej liczby uczestników oraz lokalizacji (w sali, w terenie). Na wszystkie pytania odnośnie warsztatów odpowie chętnie Aga Leśny (aga.lesny@naukaprzygoda.edu.pl)

Blok wymiany doświadczeń

W ramach tych bloków będzie możliwość zaprezentowania i dyskusji nad wybranym zagadnieniem, które ma wymiar praktyczny, a nie naukowy.

Będzie to czas i przestrzeń na wymianę doświadczeń praktyków i teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie przygody w kształceniu oraz rozwoju oraz przegląd istniejących i minionych projektów w tym zakresie. Szczególnie zapraszamy osoby interesujące się:

 • pedagogiką przygody  w edukacji formalnej i nieformalnej
 • przedszkolami i szkołami leśnymi
 • nurtami terapeutycznymi oraz socjoterapeutycznymi
 • wykorzystaniem sportu oraz rekreacji do wspierania rozwoju różnych grup wiekowych oraz zawodowych
 • edukacją przyrodniczą a outdoor education
 • edukacją i wychowaniem wspieranym turystyką kwalifikowaną
 • edukacją przyrodnicza w mieście
 • lasem jako środowiskiem do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem edukacji przygodą
 • aktywizacją dzieci miejskich do kontaktu z przyrodą
 • sail training/wychowanie morskie
 • ekspedycje i trekkingi
 • wykorzystaniem pedagogiki przygody w pracy z osobami o specjalnych potrzebach.
 • Wsparcie socjoterapii, pracy z niepełnosprawnymi
 • grami i grywalizacją dla edukacji i rozwoju
 • coachingiem oraz pracą z klientem biznesowym w metodyce experiential education

Przestrzeń unconference

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni na warsztaty spontanicznie zgłaszane przez uczestników oraz spotkania grup roboczych.  Jest to odpowiedź na zgłaszaną potrzebę wydzielenia czasu na spotkania osób zainteresowanych konkretną tematyką np. nauczycieli wychowania przedszkolnego, leśników, naukowców. Ostateczny plan unconference ustala się pierwszego dnia konferencji.